Kontakt

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola

Důležité kontakty:

centrála (DDŠ, SVP, ZŠ):  222 520 293, 739 705 512, dvupraha@seznam.cz

ředitel: PhDr. Jan Smolka  222 520 293, 603 733 768, jan.smolka@ddsp2.cz

sociální pracovnice, zástupkyně ředitele:

Marie Troníčková 222 520 293, 778 421 527, marie.tronickova@ddsp2.cz

vedoucí vychovatel: Mgr. Marek Plachý 222 520 293, marek.plachy@ddsp2.cz

vedoucí učitelka: Mgr. Jitka Procházková 222 520 293, sborovna@ddsp2.cz

speciální pedagožka: Mgr. Jitka Syrůčková, 222 520 293, jitka.syruckova@ddsp2.cz

sociální pracovnice: Mgr. Edita Vošická 222 521 597, edita.vosicka@ddsp2.cz

ekonomka: Drahoslava Vokounová 222 521 597, ekonom@ddsp2.cz

hospodářka: Milada Králová 222 514 927

Středisko výchovné péče (termíny konzultací): 778 421 526

Mgr. Kateřina Pěkná, Mgr. David Sladký, Mgr. Klára Antelová, PhDr. Jan Smolka

Fakturační a doručovací adresa:

DDŠ, SVP a ZŠ, Praha 2

Jana Masaryka 16/64
120 00 Praha 2

IČ:   65993381
č.ú.   738 021/0710

mapa
Mapka

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa